آذوقه

برند آذوقه طیف متنوعی از انواع برنجهای ایرانی کیفی و پر محصول را با کیفیت پخت و عطر و طعم مناسب برای پوشش سلیقه های مختلف مصرف کنندگان عرضه می نماید.


برنج استخوانی

برنج استخوانی

برند : آذوقه جزئیات
برنج طارم شکسته معطر

برنج طارم شکسته معطر

برند : آذوقه جزئیات
برنج خوشپخت

برنج خوشپخت

برند : آذوقه جزئیات
برنج ضیافتی فجر معطر

برنج ضیافتی فجر معطر

برند : آذوقه جزئیات
برنج عنبر بو

برنج عنبر بو

برند : آذوقه جزئیات
برنج کامفیروزی

برنج کامفیروزی

برند : آذوقه جزئیات